top of page
ranka.png
ranka_edited_edited_edited.png

BäddBoken är framtagen för att inkludera besökande barn till närstående som erhåller vård. Den fungerar som en delad kontaktyta och har olika sidor med aktiviteter som på olika sätt bygger på den relation barnet och vårdtagaren har. Under 2022/23 har BäddBoken varit ute på testbädd i verksamhet. Viktiga insikter samlas nu in för vidareutveckling. Kontakta oss om ni är intresserade av BäddBoken i er verksamhet. 

 info@baddboken.se 

blomma_edited.png

Lund

Axlagården

Ystad

SSH

Spirio sorgcenter 

bottom of page