top of page
baddboken_nov2022 256_lowres-srgb.jpg

Möten i livets slutskede

ranka_edited.png

BäddBoken är utformad för möten i livets slutskede. Syftet med BäddBoken är att inkludera barn när en närstående erhåller vård genom äldrevården, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och palliativ slutenvård. Att inkludera barnet stöttar barnet i sin sorgeprocess och underlättar för vårdtagaren. Man kanske inte vet vad man ska säga och hela situationen kan ur barnets perspektiv upplevas som skrämmande. För att erbjuda ett utrymme för vårdtagaren, närstående och i synnerhet barnen, kan BäddBoken fungera som en inkluderande, lekfull och interaktiv lösning som bygger på befintlig relation.

Tankar om BäddBoken 

birgit_rasmussen.webp
IMG_0473_edited.jpg
livia_edited.jpg
ranka_edited_edited_edited.png

”Bäddboken är ett efterlängtat verktyg till främjande av en positiv, rolig och nödvändig samvaro mellan en döende person och barnen i familjen”

Birgit Rasmussen, Professor Emerita Palliativt Utvecklingscenter, Region Skåne och Lunds Universitet  

”Den föll verkligen bra ut och de hade en fin stund tillsammans. Efteråt tittade barnet på mig och undrade om det var så att man kunde få en egen Rävis?”  

Christina Sangsta, Kurator, Stockholms Sjukhem

”Det blev ett jättebra diskussionsunderlag med skratt och minnen”

Livia Zeta Persson, Kurator Palliativ Vård Lund

rävisar_cropped_edited.png

BäddBoken är framtagen för att inkludera besökande barn till närstående som erhåller vård. BäddBoken fungerar som ett kommunikationsverktyg och har olika sidor med aktiviteter som på olika sätt bygger på den relation som barnet och vårdtagaren har. Aktiviteterna är specifikt utformade för kontexten genom en deltagande process med barn och vårdpersonal. BäddBoken monteras på sjukhussängens grindar och skapar en delad yta för samtal och umgänge. 

baddboken_nov2022 61_lowres-srgb.jpg

BäddBoken ger barnen plats att vara barn och att få mötas i leken på sina villkor. 

blomma_edited.png

BäddBoken möjliggör:

- en glädjefull stund för  närstående       och vårdtagare

- inkludering för besökande barn

- viktiga samtal och lättsamma samtal

- stöttning för barnet i sin            sorgeprocess

- ett minne

- en delad upplevelse

baddboken_matteus_rävis.jpg
bottom of page